Our Story

WELCOME TO SUGARPLUM! Ở đây chúng mình trang bị vũ khí cho sự tự tin, để các cậu thể hiện chất riêng, mơ lớn và dám làm cả những điều mà người khác cho là không thể.

DEDICATED TO OUR

GenZ là nguồn cảm hứng bất tận giúp chúng mình tạo nên SUGARPLUM. Tụi mình đảm bảo sẽ cùng Sugarboos lan toả năng lượng tích cực, yêu cỏ cây, động vật và môi trường. Không một bé động vật nào phải “ngã xuống”, không một nguyên liệu nào không vegan!

SUGARPLUM CAM KẾT

Đồng hành cùng Sugarboos trong hành trình lan toả tình yêu thương cộng đồng, môi trường và các bé động vật

Lành Tính

Thuần Chay

Cruelty Free